Privacy policy Friend home and more…

Friend home and more

Nader te noemen ‘Friend’

t.a.v. Rianne van der Marel (eigenaar)

Hoflandstraat 17

2641 JJ Pijnacker

(06) 254 26 214

Uw gegevens zijn nodig om een aankoop/bestelling/aanmelding tot stand te brengen voor het aangegeven product en/of workshop. Hiervoor zijn in ieder geval naam, e-mailadres  en  voor een bestelling die geleverd moet worden adresgegevens nodig. Ook uw betalingsgegevens zijn nodig voor het afhandelen van de bestelling. Telefoonnummer is optioneel, maar wel erg handig voor snel contact.

Uw persoonsgegevens komen enkel in het bezit van Friend en worden niet, of uitsluitend met uw toestemming verstrekt aan derden en al helemaal niet voor databases.

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan landen buiten Nederland en de EU.

De gegevens worden bewaart in mijn mailbox zolang dit relevant is voor bestelling of aanmelding. Ook hierna houdt Friend de verstuurde en ontvangen e-mails in haar mailbox, maar deze worden nooit verstrekt aan derden.

U als klant heeft altijd het recht om aan te geven wanneer u wilt dat de e-mails verwijderd worden na afhandeling, dit graag aangeven bij het begin van de bestelling/aanmelding.

Wanneer het relevant is om gegevens door te geven aan derden, zal er altijd nadrukkelijk toestemming worden gevraagd aan u als klant.

Aangezien Friend een eenmanszaak is heeft u als klant altijd met de eigenaar en dus eindverantwoordelijke te maken, voor eventuele klachten kunt u dan ook bij haar terecht.

Al eerder vermeld is het nodig om persoonsgegevens en/of betalingsgegevens te gebruiken voor de levering van een product en aanmelding van een workshop.

Friend maakt geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming.

Friend ontvangt uw persoonsgegevens niet van derden. In sommige gevallen kan er bijvoorbeeld een naam, achternaam en eventueel telefoonnummer zijn verstrekt door derden voor informatief gebruik. Ook kan het zijn dat via sociale media-kanalen contact met u is gezocht, puur voor informatieve en product gerelateerde doeleinden, maar nooit voor marketingdoeleinden.